با شنتیا در ارتباط باشید

تلفن های تماس

989120191822+

905522528115+

آدرس

تهران - با ما تماس بگیرید

ترکیه - آنکارا کیزیل ای خیابان مشروطیت پلاک ۳۲

شبکه های اجتماعی

اینستاگرام : shentiyagroup@

تلگرام : shentiyagroup@

آدرس ایمیل :

info@shenitya.com

shentiyagroup@gmail.com